Slovácký rok

Slovácký rok

Nejvýznamnější národopisná slavnost regionu tak již 90 let přivádí do srdce Slovácka tisíce příznivců národopisu z celé České republiky i ze zahraničí. Čtyři srpnové dny bude Kyjov opět patřit lidovým tradicím a zvykům, bohatství a kráse krojů, písním a všem těm, kteří se o jejich zachování a šíření nejen doma starají. Účast desítek národopisných souborů a muzik z Kyjova a širokého okolí je zárukou programové pestrosti připravovaných pořadů. Tisíce účinkujících, od těch nejmenších až po zralé muže a ženy, se budou podílet na oživení všeho, co již není nedílnou součástí jejich každodenního života, ale tvoří základní kameny kulturního bohatství a dědictví celého národa. I Vám otevře Slovácko svou rozmanitou náruč, město Kyjov svou pohostinnost, i Vy budete na Slováckém roku upřímně vítáni!

Historie festivalu sahá až do roku 1921, právem tak patří k nejstarším národopisným slavnostem u nás. Tradice konání festivalu byla přerušena v období II. světové války a v poválečných letech, obnovena byla v roce 1956, od roku 1971 se akce koná pravidelně jednou za 4 roky.
První Slovácký rok uspořádal kyjovský Sokol v roce 1921 u příležitosti 50. výročí svého vzniku. Slavnost byla součástí sletu sokolské župy Komenského. Snahou kyjovských sokolů byla pomoc při zachování a dalším rozvíjení slovácké lidové kultury, kterou chápali jako jedinečný odkaz předků a významnou součást kultury národní.

V Kyjově v roce 1921 s velkým úspěchem vystoupily národopisné skupiny a hudby nejen z mnoha obcí Kyjovska, ale také zástupci dalších oblastí Slovácka. Pro velký úspěch byla slavnost uspořádána podruhé hned v následujícím roce. Svým celkovým vyzněním, atmosférou a spontánností slavnost Slovácký rok v Kyjově v letech 1921 a 1922 dala podnět pro uspořádání podobných regionálních lidových slavností na Valašsku, ve Slezsku i na Hané. Vlivem Slováckých roků se postupně zakládáním slováckých krúžků oživovala stará kultura ve většině vesnic v okolí Kyjova. Členové krúžků ve svých obcích dbali o čistotu krojů a původnost zvyků, písní, hudby a tanců.

Třetí Slovácký rok byl uspořádán v Kyjově v roce 1927 s programovým heslem slavnost sbratření Čechů a Slováků. V tomto duchu se slavnosti zúčastnilo 223 účinkujících ze Slovenska zastupujících 21 slovenských obcí. O čtyři roky později (v roce 1931) Kyjovští uspořádali další ročník slavností, tentokrát v duchu obnovených pohraničních schůzek Čechů a Slováků v Luhačovicích, a jejich součástí byly poprvé také soutěže v lidovém zpěvu a tanci o čestné ceny.

Tradice pořádání slavnosti Slovácký rok v následujících desetiletích byla poznána nepřízní historických souvislostí. kyjovští připravovali slavnost ještě v letech 1939 a 1948, ale ty se s ohledem na tehdejší politické poměry nekonaly. Teprve v roce 1956 došlo k obnovení slavnosti a byl uspořádán pátý a o rok později šestý ročník Slováckého roku.

Po přestávce v pořádání slavnosti trvající celou čtvrtinu století a v době, kdy národopisné slavnosti s cíli prvních Slováckých roků byly pořádány již 10 let ve Strážnici, byl nově formulován program Slováckého roku. Soustředil se na ukázky výročního a lidového zvykosloví (slovácký rok), obměn lidového kroje a na folklorní hudební, písňové, taneční i slovesné projevy z Kyjovska. V programech od té doby účinkují vedle účastníku z kyjovského Dolňácka také zástupci obcí, soubory, hudby a sólisté z blízkého Ždánska.

Po roce 1957 se Slovácký rok v Kyjově konal v letech 1961, 1971, 1975, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 a 2003, 2008, 2011.

Během Slováckého roku můžete využít možnosti ubytování v Kyjově v našem Hotelupenzionu nebo ubytovně.

Význam Slováckých roků pro Kyjovsko i celé Slovácko je velký. Pravidelné pořádání akce v letech 1921 – 1931 a od roku 1956 dodnes se stalo popudem pro činnost vesnických skupin (slováckých krúžků), souborů lidových písní a tanců, cimbálových a dechových hudeb a samozřejmě také vítanou přehlídkou významných lidových zpěváků, tanečníků i muzikantů.

Během slováckého roku můžete samozřejmě využít ubytování v Kyjově v jednom z našich objektů bud v Hotelu Trifin, Penzionu nebo ubytovně.

Slavnost Slovácký rok v Kyjově je hojně navštěvována domácími i zahraničními diváky a hlavně v období první republiky Kyjov v době Slováckého roku navštěvovali tehdejší významní politici, umělci i osobnosti společenského a veřejného života. Tím se věhlas slavnosti přenášel do celé republiky.

Zdroj: http://www.slovackyrok.cz/

Menu